Feedback

Cel

Szkolenie umożliwi Ci opanowanie narzędzia jakim jest feedback (informacja zwrotna) do stopnia pozwalającego Ci na korzystne wpływanie na otaczającą Cię rzeczywistość. 

Feedback jest prawdopodobnie najbardziej niedocenianym narzędziem, nie tylko w pracy, ale też całym naszym życiu. Na stanowczą większość zastanych problemów możemy wszakże celnie zareagować: “a próbowałeś z nim o tym porozmawiać?” lub “i co ona na to?”. Dlaczego więc niezależnie od geografii, doświadczenia ludzi, czy struktury organizacji, wszędzie mamy problem z przekazywaniem innym naszych potrzeb i uwag? Dlaczego w rzeczywistości firm i biur kultura feedbacku praktycznie nie istnieje? Dlaczego o tym, że ktoś swoimi działaniami czyni innym problem wie zwykle cały dział oprócz osoby będącej podmiotem problemu?

Powodów jest kilka. Jeżeli chcesz wiedzieć jak sobie z nimi radzić i co możesz zrobić żeby odblokować potężne narzędzie jakim jest feedback, zapraszam na szkolenie!   

Czego się nauczysz?

– Czym jest feedback
– Na co feedback ma wpływ
– Uwarunkowania wpływające na naszą komunikację
– Konsekwencje złego feedbacku lub jego braku
– Jak dawać feedback
– Jak pracować z otrzymanym feedbackiem
– Jak budować kulturę feedbacku

To szkolenie jest dla Ciebie jeżeli...

– Masz problem z udzielaniem feedbacku innym: wydaje Ci się to niezręczne lub obce
– Masz wrażenie, że masz niewielki wpływ otaczającą Cię rzeczywistość
– Zastanawiasz się jak feedback może pomóc Ci w pracy
– W twoim miejscu pracy często dochodzi do nieporozumień i konfliktów

Informacje

– Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu. Sporą jego część stanowią elementy interaktywne, mające uczyć uczestników poprzez ich zaangażowanie we wspólne ćwiczenia.
– Szkolenie nie wymaga od Ciebie żadnego poprzedniego doświadczenia ani przygotowania. Wymaga jednak dużej otwartości na komunikację i wchodzenie w strefę dyskomfortu w zakresie rozmowy o rzeczach trudnych w konfrontacyjnych okolicznościach.

Czas trwania

7-8h

Ilość osób

8-12

Koszt

1000 PLN netto / osobę

Tryb

Tylko stacjonarnie